Katarína Fialová

Autorka je dizajnérka a externá spolupracovníčka redakcie.
1 Článok