Značka: Michelinoví šéfkuchári

Gastronomy Slovakia sa zúčastnilo 400 hostí

Koncom apríla sa v Refinery Gallery v Bratislave uskutočnil 8. ročník sympózia…