Andrea Pányiová

Andrea Panyiová je konzultantka pre zlepšovanie procesov a výsledkov v oblasti prevádzky, obchodu a marketingu.
1 Článok