Vlado Morochovič

V gastrobranži platí, že každý úspešný šéfkuchár je v niečom konkrétnom dobrý – ba najlepší. Ak ste to náhodou nevedeli, tak od dnes poznáte najlepšieho tovaroznalca na Slovensku! Vlado vám poradí, ako najlepšie využiť suroviny, čo svedčí o ich (ne)kvalite a čím môžete obohatiť jedálny lístok v jednotlivých obdobiach roka. S láskou a zanietením rozpráva dopodrobna o každej surovine a my veríme, že túto lásku a rešpekt k nim prenesie aj na vás.
6 články